Oznámení o změně ve vedení Skupiny ICZ

ICZ Holding a.s. jako jediný akcionář rozhodl o změně na pozici generálního ředitele Skupiny ICZ a předsedy představenstva společnosti ICZ a.s.. V souladu s dlouhodobě plánovanou změnou přebírá s účinností od 1. února 2022 pozici generálního ředitele a předsedy představenstva ICZ a.s. pan Dan Rosendorf, který ve Skupině ICZ působí od roku 2012, v posledních letech na pozici ředitele sekce Bezpečnosti. Dosavadní generální ředitel pan Bohuslav Cempírek ve funkci generálního ředitele a předsedy představenstva ICZ a.s.  po 15 úspěšných letech končí, ve Skupině ICZ však bude působit i nadále, a to na pozici Chief Operations Officer, kde se bude věnovat aktivní obchodní činností u stávajících i nových zákazníků. Ke jmenování na post generálního ředitele Skupiny ICZ Dan Rosendorf říká: „Velmi si toho vážím, v čele Skupiny ICZ se chci zaměřit na její další rozvoj na tuzemském i zahraničním trhu a také chci nadále posilovat pozici Skupiny ICZ v nabídce nejmodernějších IT technologií našim zákazníkům, s vysokou přidanou hodnotou kybernetické bezpečnosti a spolehlivosti.“  Bohuslavu Cempírkovi i Danu Rosendorfovi patří velké poděkování za jejich dosavadní práci a přínosy firmě a přání hodně úspěchů v jejich nových pozicích ve vedení Skupiny ICZ.