Oznámení o změně ovládající osoby ICZ a.s.

Jménem společnosti ICZ a.s., IČ: 251 45 444, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, („ICZ a.s.“) bychom Vás chtěli informovat, že dne 12.7.2021 došlo k dokončení přesunu sídla mateřské společnosti ICZ a.s., tj. společnosti ICZ N.V., registrační číslo: 34284333, se sídlem 1077XX Amsterdam, Strawinskylaan 403, Unit 2 WTC, Tower A, 4th floor, Nizozemí, z Nizozemí do České republiky. Tento přesun byl realizován formou přeshraniční fúze společnosti ICZ N.V., jako zanikající společnosti, se společností ICZ Holding a.s., IČ: 09702652, se sídlem Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha 4, („ICZ Holding a.s.“) jako nástupnickou společností s tím, že dnem účinností fúze (tj. od 12. 7. 2021) se společnost ICZ Holding a.s. stala jediným akcionářem společnosti ICZ a.s.

Pro vyloučení pochybností potvrzujeme, že dokončením fúze nedošlo ke změně kontroly společnosti ICZ a.s., ani ke změně skutečného majitele nebo koncových vlastníků společnosti ICZ a.s. Fúze byla provedena za účelem zjednodušení a zefektivnění korporátní struktury a za účelem přesunu mateřské společnosti Skupiny ICZ zpět do České republiky a nemá žádné dopady na naše obchodní vztahy nebo smluvní závazky.