Oznámení o dokončení korporátní reorganizace

Vážení, jménem společnosti ICZ Holding a.s., IČ: 09702652, se sídlem Na Hřebenech II 1718/10, 140 00 Praha 4, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 25851, bychom vás chtěli informovat, že dne 31.5.2022 došlo k dokončení korporátní reorganizace ve Skupině ICZ.

V důsledku této reorganizace jsou s účinností od 31. 5. 2022 společnosti S.ICZ a.s.; Expert & Partner engenieering CZ, a.s.; E.ICZ a.s.; SIKS a.s.; ALES, s.r.o.; DELINFO, spol. s r.o.; ICZ Slovakia a.s. a od 15. 6. 2022 společnost ALES a.s., nově napřímo vlastněny mateřskou společností ICZ Holding a.s. Tato reorganizace byla realizována formou rozdělení společnosti ICZ a.s. a odštěpením 100 % podílu ve výše uvedených společnostech do mateřské společnosti ICZ Holding a.s. Zápis změny jediného akcionáře společností  v obchodím rejstříku by měl být dokončen v průběhu několika nadcházejících pracovních dnů.

Pro vyloučení pochybností potvrzujeme, že dokončením reorganizace nedošlo ke změně kontroly těchto společností, ani ke změně skutečného majitele nebo koncových vlastníků vyjmenovaných společností. Reorganizace byla provedena za účelem zjednodušení a zefektivnění korporátní struktury a nemá žádné dopady na obchodní vztahy nebo uzavřené smlouvy.

ICZ Holding a.s.