ALES, s.r.o. - ICZ Group

ALES, s.r.o.

Společnost ALES, s.r.o. byla založena v červnu 1993. Je zaměřena na vývoj, výrobu, instalace a servis civilních i vojenských systémů řízení letového provozu (ATC/ATM), jakož i systémů podpory procesů velení a řízení vzdušných sil (C4ISR). Členem Skupiny ICZ je od roku 2008.

Sídlo: Na hřebenech II 1718/10, Nusle, 140 00 Praha, Česká republika
: 48208388
DIČ: CZ48208388
Zapsána: Městský soud v  Praze, oddíl C, vložka č. 262972

 

ALES, s.r.o.

Aktuality

Školení zaměstnanců Sakaeronavigatsia Tbilisi, Gruzie

5. ALES v červenci vycestoval do Gruzie na pracovní cestu – školení zaměstnanců Sakaeronavigatsia. Školení je součástí pětiletého servisního kontraktu, který ALES a gruzínský národní poskytovatel navigačních služeb podepsali v květnu. Kontrakt pokrývá veškeré...

Společnost ALES, s.r.o. podporuje Univerzitu obrany

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany využívá výukové pracoviště ATM/ATC systému LETVIS jak v rámci prezenční výuky  odborných předmětů, tak i v týdenních odborných kurzech ATSEP (Air Traffic Safety Electronic...

Modernizace národního vojenského systému řízení letového provozu

Jedním z výstupů vojensko-technické transformace Armády České republiky (AČR), která proběhla na počátku devadesátých let minulého století, bylo zahájení výstavby tzv. komplexního integrovaného systému zabezpečeni řízení letového provozu. Jedním z klíčových prvků...

Časová osa

1993

založení ALES, s.r.o. ve Strakonicích; systém pro zpracování multiradarové informace, první fúze dat z aliančních a postsovětských radarových systémů na světě

1994

národní vojenský systém ATC/ATM (ČR, Vzdušné síly AČR)

1995

první zahraniční systém ATM/ATC (Ukrajina, UkSATSE)

1996

národní systém C2ISR a systém SAR (ČR, Vzdušné síly AČR)

1999

systém vyhodnocování provozních charakteristik zdrojů přehledových dat (ČR, Vzdušné síly AČR)

2003

integrace národního systému C2ISR do NATINAMDS

2005

certifikát NATO AQAP 2110

2006

modernizace národního vojenského systému ATC/ATM a národního systému C2ISR (ČR, Vzdušné síly AČR)

2011

systém ATC pro AERO Vodochody AEROSPACE (ČR)

2012

věžový systém ATC pro Sakaeronavigatsia (Gruzie)

2013

integrace oblastních letových provozních služeb národního civilního a vojenského řízení letového provozu (projekt CIV/MIL) a radarových systémů do NATO ACCS

2015

záložní ATM systém a simulátor řízení letového provozu pro Sakaeronavigatsia (Gruzie)

2016

modernizace výukového pracoviště LETVIS pro Univerzitu obrany (ČR)

2017

modernizace národního vojenského systému ATC/ATM (ČR, Vojenský technický ústav)