ALES a. s. - ICZ Group

ALES a. s.

Společnost ALES a. s. byla založena v lednu 1997 a sídlí v Trenčíně. Etablovala se jako významný dodavatel systémů pro řízení letového provozu a dalších speciálních systémů nejen na trhu Slovenské republiky, ale též v zahraničí. Za dobu své existence si vydobyla pevné postavení na trhu obranného sektoru. Členem Skupiny ICZ je od roku 2008, a to coby 100% dcera společnosti D.ICZ Slovakia a. s.

Sídlo: Soblahovská 2050, 911 01 Trenčín, Slovenská republika
: 36293440
IČ DPH: SK7120000162
Zapis v OR: Okresního soudu v Trenčíně, oddíl Sa, vložka č. 10001/R

 

Výroční zpráva 2017

ALES, s.r.o.

Aktuality

Školení zaměstnanců Sakaeronavigatsia Tbilisi, Gruzie

5. ALES v červenci vycestoval do Gruzie na pracovní cestu – školení zaměstnanců Sakaeronavigatsia. Školení je součástí pětiletého servisního kontraktu, který ALES a gruzínský národní poskytovatel navigačních služeb podepsali v květnu. Kontrakt pokrývá veškeré...

Společnost ALES, s.r.o. podporuje Univerzitu obrany

Katedra leteckých elektrotechnických systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany využívá výukové pracoviště ATM/ATC systému LETVIS jak v rámci prezenční výuky  odborných předmětů, tak i v týdenních odborných kurzech ATSEP (Air Traffic Safety Electronic...

Modernizace národního vojenského systému řízení letového provozu

Jedním z výstupů vojensko-technické transformace Armády České republiky (AČR), která proběhla na počátku devadesátých let minulého století, bylo zahájení výstavby tzv. komplexního integrovaného systému zabezpečeni řízení letového provozu. Jedním z klíčových prvků...

Časová osa

1991

první Radar Data Display nasazený do provozu

1992
založení fy AUTOMATIZOVANÉ LETECKÉ SYSTÉMY – ALES spol. s r. o. v Košicích, první konzola ATC
1993
rozdělení Československa, vzniká jeden ALES na Slovensku a jeden v České republice; první civilní systém ACC
1994

první simulátor ATC

1995
první zahraniční kontrakt na systém ACC
1996

první mobilní velitelské centrum PVO, radarová IP-síť, modernizace PSR/SSR, digitální scan-converter

1997

založení akciové společnosti ALES a. s.

1998

mobilní středisko řízení vzdušných sil

1999

interoperabilita NATINADS systému C2 vzdušných sil

2001

mobilní velitelská střediska ASTRA

2002

certifikát systému kvality ISO 9001

2005

certifikát NATO AQAP 2110

2008

začlenění do Skupiny ICZ

2012

CRVO – mobilní záložní středisko pro CRC

2013

interoperabilita LLAPI systému C2 vzdušných sil

2014

projekt ATC pro Nepál, první ve spolupráci s NEC Corporation

2015

systém a simulátor ATM pro gruzínský Sakaeronavigatsia, dodávka stovky konzol pro maďarský HungaroControl

2016

projekt ATC pro Bangladéš

2017

projekt Radarcentrum v České republice a projekt ATC v Malawi – první v Africe