Nové řešení na míru pro klienta VIG Re Zajišťovna, a.s.

Na začátku srpna byl u klienta VIG Re Zajišťovna, a.s. spuštěn pilotní provoz nového informačního systému IBAS Business Partner a Meeting Minutes. Tento systém byl vyvinutý na míru danému zákazníkovi na platformě ARDP a do běžného provozu byl nasazen od začátku následujícího měsíce, tedy od 1. září 2020. Důvodem implementace bylo odstranění manuálních vstupů, elektronizace procesů, lepší řízení práv a přístupů, možnost konfigurace, sjednocení reportingu a konzistence dat v jednotlivých systémech.

Servisní smlouva, která byla podepsána na 4 následující roky, tak dala základ novému dlouhodobému partnerství s dalším klientem v segmentu Bankovnictví a pojišťovnictví. V realizaci je aktuálně pro zákazníka VIG Re Zajišťovna, a.s. také systém pod názvem Claims. Jde o řešení agendy pro evidenci, schvalování a reporting škodních událostí, včetně jeho integrace na další systémy (SAP, úložiště apod.). Opět se jedná o řešení na míru na již zmíněné platformě ARDP (Agenda Rapid Development Platform).

Více informací o využité platformě:

Platforma ARDP je obecná platforma pro vývoj agendových systémů evidenčního charakteru na míru, a to nejen pro bankovní a pojišťovací sektor. Agendový systém na bázi ARDP platformy zajistí elektronizaci dané agendy, odstraní papírování, excelovské tabulky a nejednotné reporty. Procesy dané agendy, oprávnění k údajům a procesům jsou řízeny podle rolí, data jsou konzistentní, management dostává jednotný reporting a agenda je integrována na ostatní informační systémy společnosti.

ARDP obsahuje sadu konfigurovatelných komponent, jako např. menu, dashboard, navigace v informačním systému, správu a řízení životního cyklu údajů v IS, správu a řízení oprávnění k agendám a údajům, task management, řízení validačních pravidel, generování notifikací, sdílení uživatelských komentářů a také řízení asynchronních procesů a integrace na externí DMS, SAP, registry ARES, RIAD, OFAC, EU-Sanctions apod.