Nová implementace IS RUBÍN v ÚVN Ružomberok

V srpnu společnost ICZ Slovakia oficiálně předala do plného provozu řešení IS RUBÍN v Ústřední vojenské nemocnici v Ružomberku.
Nový informační systém Rubín nahradil původní informační systém na transfuziologickém oddělení a kompletně pokrývá práci oddělení od evidence dárců, přes celý proces výroby transfúzního produktu až po jeho vydání. Současně je IS RUBÍN rozšířen o modul Žádanky umožňující import žádanek na transfúzní léky z externího informačního systému nemocnice. Součástí řešení je rovněž zabezpečení přenosu dat o transfúzních lécích ze skladu transfúzního oddělení ÚVN do skladu Státních hmotných rezerv a kompletní podpora mobilních výjezdů za dárci mimo transfuziologické pracoviště. Aplikace byla integrována se systémy třetích stran (nemocniční IS Clinicom a IS Pharmacy).

Přečtěte si více informací o IS Rubín.