Jmenování do Programové komise IPMA ČR

Vedoucí projektové kanceláře Skupiny ICZ Petr Oplátek byl letos jmenován do Programové komise IPMA Česká republika z. s., která je součástí nadnárodní certifikační autority IPMA. Komise je tvořena třemi členy a je jmenována vždy na tříleté období.

Programová komise IPMA má zejména následující kompetence:

  • Dává doporučení ČR pro rozvoj a údržbu systému certifikace.
  • Zajišťuje výměnu zkušeností v oblasti projektového řízení v rámci ČR i na mezinárodní úrovni a příkladů z různých profesních oblastí. Dbá na jejich srozumitelnost a kvalitu.
  • Úzce spolupracuje s delegátem IPMA z důvodu sledování dění v IPMA a dalšího směru vývoje v projektovém řízení na mezinárodní úrovni. Mezinárodní zkušenosti předkládá k diskuzi v rámci Certifikačního orgánu IPMA.

Společnost ICZ již dlouhodobě spolupracuje s IPMA ČR a je jejím členem desítky let. Metodiky IPMA jsou také nedílnou součástí směrnic projektového řízení ICZ. Na konci měsíce června pak byli projektoví manažeři ICZ součástí první certifikační zkoušky IPMA 4.1, která nově obsahuje také simulační workshop. Zkoušku kromě simulačního workshopu tvoří tříhodinová písemná zkouška a osobní pohovor. Všichni uchazeči z řad ICZ zkoušku úspěšně složili.

Věříme, že tyto významné události budou zárukou dlouhodobé vzájemně prospěšné spolupráce i nadále.