IP šifrátor LANPCSe-AES certifikovaný pro prodej v EU

V roce 2009 začal team vývojových pracovníků S.ICZ pracovat na prvním prototypu IP šifrátoru. Jde o hardware v podobě interní šifrovací síťové karty, která je umístěna uvnitř pracovní stanice. Nasazení tohoto kryptografického prostředku tak umožní využít stávající nezabezpečenou komunikační infrastrukturu (kabeláž, aktivní prvky) pro připojení pracovních stanic, které se nacházejí v běžných kancelářích, do certifikovaného informačního systému určeného pro zpracování UI podle zákona č. 412/2005 Sb. Při návrhu a výstavbě informačních systémů s využitím LANPCSe-AES dochází mj. k zásadnímu snížení nákladů na fyzické zabezpečení provozních prostorů IS.

Divize Security dlouhodobě spolupracuje s Národním bezpečnostním úřadem, který udělil kryptografickému prostředku certifikaci pro stupeň utajení „VYHRAZENÉ“. V současné době se dokončuje vývoj verze pro stupeň utajení „DŮVĚRNÉ“.

Složitým a časově náročným proces byla certifikace kryptografického prostředku pro prodej na území EU. V květnu 2018 byl IP šifrátor Sekretariátem Rady EU schválen pro zpracování utajovaných EU informací stupně utajení RESTRIENT UE/EU RESTRICTED.  Získaný souhlas je zejména mimořádnou obchodní příležitostí a to také proto, že se jedná o ojedinělé bezpečnostní řešení.