Interaktivní vzdělávání mediků formou on-line operací

ICZ Slovakia úspěšně a včas zrealizovala v náročném období pandemie nového koronaviru zakázku v Univerzitní nemocnicí Bratislava, přestože její část byla označena jako COVID červená zóna. Smlouva na dodávku a montáž audio-/videotechniky na zabezpečení přenosu signálu z operační sálů do posluchárny, včetně úprav posluchárny, Nemocnice akademika Ladislava Dérera byla podepsána začátkem roku 2020.

Realizace projekt zahrnovala i výškové práce (kabeláž mezi poschodími byla vedená po fasádě budovy) a sestávala se ze dvou částí:

  • celkové rekonstrukce přední stěny posluchárny, včetně osazení promítacího plátna, videotechniky, ozvučení a dřevěných dekorativních prvků,
  • dodávky a montáže zařízení pro audio-/videopřenos operací z operačního sálů chirurgické kliniky do přednáškové síně a naopak tak, aby posluchači měli možnost on-line sledovat průběh operace s komentářem operatéra a operatér mohl komunikovat s posluchači.

Vzhledem k tomu, že se kvalitní vyhotovení projektu setkalo u objednatele s pozitivním ohlasem, je tu potenciál na rozšíření řešení i do dalších operačních sálů v jiných odděleních univerzitní nemocnice. Získané know-how lze také dále využít a nabídnout ho i jiným zdravotnickým zařízením.