ICZ Slovakia v celoevropském tendru EMPATTICS

S cílem přinést na trh inovativní řešení pro pacienty s chronickými onemocněními se společnost ICZ Slovakia zapojila do celoevropského tendru EMPATTICS.

Ucházet se o účast v tendru mohly společnosti či konsorcia z celého světa. Z více než 20 předložených nabídek mezinárodní porota vybrala jen šest nejlepších, kteří se mohou projektu reálně zúčastnit. Společnost ICZ Slovakia je jedním z nich.

V první fázi projektu, která byla spuštěna 1. listopadu, je úkolem soutěžících vytvořit komplexní návrh řešení. Po cca 5měsíčním období mezinárodní hodnotící komise vybere čtyři nejlepší, kteří postoupí do druhé fáze s cílem vytvořit prototyp řešení.

EMPATTICS je celoevropský tendr, jehož cílem je vyvinout inovativní IKT řešení pro pacienty s chronickými onemocněními (diabetes, srdeční nedostatečnost a chronická obstrukční plicní nemoc), které jim poskytne nástroje pro kvalitnější a pohodlnější způsob jejich života. Více info na empattics.eu.