ICZ Slovakia je oficiálně spolehlivým partnerem při zadávání veřejných zakázek

Společnost ICZ Slovakia byla v rámci hodnocení dodavatelů veřejných zakázek realizovaných všemi organizacemi veřejné správy SR vyhodnocena jako 100 % spolehlivý partner zadavatelů veřejných zakázek a získala Pečeť spolehlivosti.
Získané ocenění odráží vysokou spokojenost zadavatelů a ukazuje na serióznost a odbornost naší společnosti při realizaci všech projektů, do kterých se zapojuje.
Hodnocení dodavatelů veřejných zakázek zadavateli těchto zakázek je povinností všech organizací veřejné správy SR. Na základě tohoto hodnocení byla společnosti ICZ Slovakia udělena Pečeť spolehlivosti, kterou v roce 2014 získalo ze 14 724 dodavatelů veřejných zakázek pouze 9,8% vysoce hodnocených podniků. Výsledky tohoto hodnocení zpracovává Národní informační centrum Slovenské republiky.