ICZ Slovakia bronzovým partnerem kongresu ITAPA

ITAPA je už 18 let stálou, nezávislou a strategickou platformou, v rámci které mají klíčoví představitelé politického a profesionálního života příležitost diskutovat o nejaktuálnějších trendech a otázkách digitalizace veřejné správy na Slovensku.

ICZ Slovakia je dlouhodobým partnerem ITAPA, proto její zástupci nemohli vynechat ani tradiční podzimní Mezinárodní kongres, který se konal 11. až 13. listopadu v Bratislavě. Hlavní tématem kongresu byla právě digitalizace Slovenska.

Organizátoři přinesli tři dny plné novinek ze světa digitalizace, umělé inteligence, big data, průmyslu 4.0, kybernetické bezpečnosti, inteligentního zdravotnictví a smart cities. Diskusní fóra poskytla široký prostor pro prezentaci očekávaných dopadů AI na trh práce, strategie eGovernmentu, nařízení EU pro oblast kybernetické bezpečnosti, nebo pro informaci, jak se připravit na čerpání zdrojů z Evropských strukturálních a investičních fondů.

V neposlední řadě ITAPA poskytuje příležitost (novým) IT společnostem prezentovat jejich realizované inovativní projekty. Vyvrcholením je každoroční slavnostní udělování prestižní Ceny ITAPA v kategorii projektů zaměřených na občana nebo podporujících rozvoj komunit, společnosti a prostředí. Letošním vítězným projektem Ceny ITAPA 2019 se stal projekt „eZdravie“.