ICZ platinovým partnerem konference IS2

ICZ a.s. je spolu se společností Deloitte jedním ze dvou platinových partnerů XIX. ročníku prestižní mezinárodní konference o informační bezpečnosti “Information Security Summit” – zkráceně IS2, která se koná ve dnech 30. – 31. května 2018 v Martinickém paláci v Praze. Na programu je široká paleta přednášek předních odborníků na dnes tolik aktuální téma, sdílení informací a výměna názorů k dané problematice. Organizátorem je TATE International s.r.o.