ICZ na Celostátním setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví

Dne 24. 2. 2022 se v Brně odehrálo 15. setkání ředitelů nemocnic a zástupců ze sektoru zdravotnictví a Skupina ICZ byla u toho a to jako generální partner i prezentující. Akci pořádá společnost Magnus Regio a to pod záštitou primátorky statutárního města Brna JUDr. Markéty Vaňkové. Letošního setkání se mj. zúčastnil Ing. Milan Blaha, Ph.D. – náměstek ministra zdravotnictví, Ing. Helena Rögnerová – náměstkyně ministra zdravotnictví, prof. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. – ředitel, ÚZIS ČR, doc. MUDR. Jan Blatný – zdravotnický náměstek Dětské nemocnice FN Brno a další.

Při setkání účastníci diskutovali o aktuálních otázkách ve zdravotnictví. Nejdůležitějším sdělením bylo, že i přes postupné rozvolňování zdaleka není konec šíření nemoci Covid-19 a čeká nás podzimní vlna. Z tohoto důvodu je třeba zůstat ve střehu a i nadále nezapomínat na klíčovou roli vakcinace ve zdárném zvládnutí dalšího vývoje.

S prezentací o projektu Klientského portálu vystoupil také kolega Michal Bušek ze sekce zdravotnictví. „Vizí projektu je s pomocí moderní responzivní webové aplikace přímo z prostředí webového prohlížeče v přehledném a intuitivním prostředí zpřístupnit formou nahlížení vybraný typ informací o pacientech externím subjektům“.

Setkání se tak stalo platformou, na které představitelé zdravotnických zařízení diskutovali se zástupci ministerstva zdravotnictví, státní správy a dalšími odborníky.

 

Zdroj: https://moravskehospodarstvi.cz/celostatni-setkani-reditelu-nemocnic-covid-jeste-nerekl-posledni-slovo-obezretnost-je-na-miste-dalsi-hrozbou-jsou-kyberutoky/