ICZ AMIS*HD® v Nemocnici Mělník

Sekce Zdravotnictví podepsala ke dni 1. března smlouvu s obchodním partnerem Mělnická zdravotní a.s. ze skupiny Vamed Medittera na dodávku a implementaci komplexního nemocničního informačního systému ICZ AMIS*HD®. Tento systém nové generace tak bude nově sloužit v Nemocnici Mělník. Předmětem dodávky je zajištění všech procesů informační podpory jednotlivých pracovišť od ambulancí, lůžkové části, komplementu, vykazování zdravotním pojišťovnám, porodnice a operačních sálů.