Druhé místo v Evropském logistickém projektu roku!

Svým rozsahem a komplexností unikátní projekt modernizace logistického centra společnosti Budějovický Budvar, který byl veden Josefem Černým (ICZ), byl oceněn 2. místem v rámci Evropského logistického projektu roku. Toto ocenění podtrhlo kvalitu a doplnilo ocenění na národní úrovni, kdy byl tento projekt na konferenci SpeedCHAIN vyhlášen nejlepším českým logistickým projektem. Díky této, stále trvající, spolupráci jsme implementovali do systému ICZ OSIRIS® nové prvky a také rozšířili povědomí o Skupině ICZ a České republice.