DRG asistent již v 50 nemocnicích

Intenzivní kampaň probíhající posledních několik měsíců přinesla pozitivní výsledky a řešení DRG asistent z dílny společnosti ICZ Slovakia používá k dnešnímu dni již 51 zdravotnických zařízení.
Mezi jeho uživateli nechybějí ani tři největší nemocnice na Slovensku – Univerzitní nemocnice Bratislava, Univerzitní nemocnice Košice a Fakultní nemocnice Prešov. Dalším obchodním úspěchem je rovněž uzavření smlouvy s největším soukromým vlastníkem nemocnic na Slovensku, společností Svet zdravia a. s.
Kromě obchodních úspěchů nás těší i získání oficiálního osvědčení o shodě počítačového programu Grouper, které řešení DRG asistent udělil Úřad pro dohled nad zdravotní péčí.
DRG asistent je nástroj zvyšující efektivitu vykazování zdravotní péče při přechodu na systém DRG. Pomocí tohoto nástroje lze výrazně omezit chybovost při vykazování, což má kladný vliv na efektivitu a představuje ekonomický přínos pro zdravotnická zařízení.

Přečtěte si více informací o DRG asistent.