DELINFO na IV. spojovací konferenci pod hlavičkou AFCEA

Sekce komunikačních a informačních systémů Ministerstva obrany České republiky ve spolupráci s Českou pobočkou AFCEA uspořádala ve dnech 9. – 10. září 2020 v pořadí již čtvrtou konferenci Spojovacího vojska Armády České republiky, letos s podtitulem Cesta k federalizaci systémů C2 AČR. Akce se konala v areálu Lipníku nad Bečvou a jeho přilehlých lokalitách.

Společnost DELINFO se na tomto jednání prezentovala ve dvou rovinách: pozicí programového ředitele konference, kterou zastával zástupce ředitele společnosti Zbyšek Weiss, a prezentací nových možností aplikačního programového vybavení, které naší armádě dodáváme. Součástí konference byly i ukázky schopností firem, jako např. IBM, Microsoft, Panasonic, TOVEK apod. Celkově se zúčastnil rekordní počet firem a počet účastníků komerčního sektoru se vyrovnal počtu vojáků. Ukázek ve vojenském prostoru se účastnili rovněž přední zástupci Ministerstva obrany ČR a generálního štábu.