Chodíme s asistencí

Stejně jako vloni se i letos Skupina ICZ zúčastnila akce „Chodíme s asistencí“ pořádané společností Asistence, o. p. s. (www.asistence.org). V průběhu soutěžního odpoledne se mohli všichni účastníci alespoň částečně na chvíli vžít do pocitů člověka s různými typy postižení, stejně jako si vyzkoušet práci jeho asistenta – a to zvláště při pohybu na invalidním vozíku.

 Na čtyřech stanovištích, rozmístěných na trase mezi Petřínem a Vyšehradem, soutěžící nahlédli do života osob s tělesným postižením, a to formou jak pohybových, tak i vědomostních aktivit. Každá skupina pak byla bodována podle kvality provedení jednotlivých úkolů. O značné množství fyzických sil chudší, ale především o mnoho zkušenější a snad i moudřejší či ohleduplnější, dorazili účastníci v pozdních odpoledních hodinách společně do cíle pochodu ke Starému purkrabství na Vyšehradě, Odměnou byl všem nejen zvuk živé hudby, ale i osvěžující občerstvení. Příjemnou tečkou za celodenním snažením pak bylo vyhlášení výsledků, v němž se jméno týmu ICZ objevilo v konkurenci šestnácti firemních týmů, na krásné stříbrné pozici.