ALES realizuje přestavbu ATC konzol pro HungaroControl

Vzhledem k tomu, že v minulosti jsme do HungaroControl dodali velký počet různých typů ATC konzol a zákazník byl s vykonáním prací, a to jak s kvalitou, tak i rychlostí dodání spokojený, o čemž svědčí i dopisy o spokojenosti, byli jsme s ním v neustálém kontaktu.

Při zmínce o možné úpravě konzol jsme celý rok 2019 věnovali komunikaci s pracovníky HungaroControlu a navrhovali možné případné technické řešení. Technicky to byla velmi náročná část, kde jsme hledali shodu mezi přáním a technickými možnostmi. HungaroControl je významný, ale také velmi náročný zákazník, který prosazuje technicky náročné řešení. Tato komunikace nás však obohacuje, technicky posouvá a jsme samozřejmě rádi za takovou možnost.

Po vyhlášení soutěže na úpravu 42 ks konzol jsme nabídli nejlepší řešení, a tak nás HungaroControl oslovil na následnou realizaci, kterou provedeme v letošním roce. „I v budoucnosti chceme stavět na dobré spolupráci,“ zhodnotil ředitel odboru Speciální výroby a služeb Dušan Berko.