Aktivní účast Skupiny ICZ na veletrzích vysokých škol

Během podzimu prezentovali naši zaměstnanci Skupinu ICZ na třech pracovních veletrzích na vysokých školách v Praze, Brně a Žilině. Hlavním cílem bylo oslovit studenty s informacemi o naší strategii, produktech a zaměření a nabídnout jim možnost spolupráce s naší společností, ať už ve formě práce na hlavní pracovní úvazek nebo pracovní stáže.

Prvním z podzimních veletrhů byla akce s názvem IT Trhovisko, která proběhla 22. října v prostorách Fakulty řízení a informatiky na Žilinské univerzitě.  Akce se zúčastnilo celkem 14 IT firem, které měly pro účastníky připravené zajímavé aktivity, prezentace a soutěže o různé ceny. V pondělí 11. listopadu pak proběhl Den firem pro matematiku a informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy. Tento den nabídl možnost komunikovat se studenty se zaměřením na IT a představit Skupinu ICZ jako atraktivního a perspektivního zaměstnavatele, který má studentům a absolventům co nabídnout.

Posledním veletrhem v loňském roce pro nás byl již 13. ročník Veletrhu pracovních příležitostí JobChallenge, který se konal 20. listopadu na brněnském výstavišti. Vůbec poprvé se Skupina ICZ prezentovala na tomto velkém pracovním veletrhu s bohatou historií a se záštitou tři univerzit – Masarykovy univerzity, Mendelovy univerzity a VUT.

Tyto veletrhy nám významně pomohly posílit značku ICZ a její povědomí mezi studenty a absolventy vysokých škol, za což patří poděkování všem zaměstnancům, kteří se na akcích podíleli. Na jaře letošního roku se Skupina ICZ opět představí na několika studentských veletrzích, konkrétně půjde o Veletrh ŠANCE na VŠE v Praze a následně seriál veletrhů iKariéra v Praze, Brně a Plzni.

Ohlédnutí za účastí Skupiny ICZ na JobChallenge 2019:

Povolit všechny cookies